Исторически речник
трак҄ꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
трак҄ꙗ, трак҄атрак҄ѩ, трак҄ѧ, трак҄ѫ, трак҄етрак҄, трак҄трак҄ѭ, трак҄ѫ, трак҄ѧ, трак҄ютрак҄еѭ, трак҄еѫ, трак҄еѧтрак҄, трак҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
трак҄-----
NfOuNfGuNfDu
---
трак҄ꙗ ж МИ Тракия — географска област на Балканския полуостров, византийски диоцез и провинция, а от VII в. тема  събъравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ. плѣнꙗахѫ ѳрак҄ѭ. скрьбь же  пеалъ не хѹдѫ мѣахѫ граждане С 191.19 Изч С Гр Θρᾳ´κη ѳрак҄ꙗ Нвб Тракия Срв Тракиев ФИ Тракийски ФИ СтИл,РЛФИ