Исторически речник
тъкъма  
тъкъма нареч съюз не тъкъма ... нъ  .. οὐ μόνον ... ἀλλὰ [γὰρ] καί .. Не само ... но и ... Свързва съчинителни изречения с градационно противопоставяне аще мате вѣрѭ  не ѹсѭмнте сѧ. не тъкъма смоковънъское створте. нъ аще і горѣ се реете двгн сѧ  връѕ сѧ въ море бѭдетъ ЗI Мт 21.21 да ѹвѣмъ ꙗко не тъкма мѫжемъ. прнесе съпасень страсть хва. нъ  женамъ С 482.20 не тъкма бо цѣсарьство обраꙁовааше. нъ  кръвоꙗдень  ѹбїство ждовъ ꙗвьꙗше С 484.22 не тъкма же сльньце бѣжѫ. нъ  ꙁемьꙗ трꙙсѣаше сꙙ не трьпꙙ т беꙁаконьꙗ ждовьска С 485.3 гда ѹбо ѹꙁьрш не тъкма анг҄елꙑ. нъ  архагг҄елꙑ.  вьсь съборъ небесъскꙑхꙿ слъ ... ко т слово недостатъкѹтъ на весел С 491.3 Изч З С тъкма Нвб Срв тъкмо, токмо диал ОА НТ ЕтМл