Исторически речник
теодоровъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
теодоровъ, теодоровьтеодороватеодоровѹтеодоровъ, теодоровьтеодороватеодоровомь, теодоровомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
теодоровѣтеодоровътеодоровтеодоровъ, теодоровьтеодоровомъ, теодоровомьтеодоровꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
теодоровꙑтеодоровѣхъ, теодоровѣхьтеодороватеодоровѹтеодоровоматеодорово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
теодороватеодоровѹтеодоровотеодороватеодоровомь, теодоровомътеодоровѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
теодороватеодоровъ, теодоровьтеодоровомъ, теодоровомьтеодороватеодоровꙑтеодоровѣхъ, теодоровѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
теодоровѣтеодоровѹтеодоровоматеодороватеодоровꙑ, теодоровѫтеодоровѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
теодоровѫ, теодоровѹтеодоровоѭ, теодоровоѫ, теодоровоѧ, теодоровоютеодоровѣтеодоровꙑтеодоровъ, теодоровьтеодоровамъ, теодоровамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
теодоровꙑтеодоровамтеодоровахъ, теодоровахьтеодоровѣтеодоровѹтеодоровама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
теодоровъ прил притеж ЛИ Теодоров, на Теодор — лице, чийто иподякон Йоан, отшелник в Сирия, се споменава в житието на св. Анин от Супрасълския сборник прдошꙙ же томѹ бꙑвъшѹ. юлꙗнъ же  блаженꙑѧ памѧт бꙑвꙑ прьвꙑ еппъ. новꙑѧ к҄есарѧ града.  їѡаннъ ѳеѡдоровъ ӱподꙗкъ сꙑ тъгда.  н нѣц С 554.6 Изч С ѳеѡдоровъ Вж. при теодоръ Нвб