Старобългарски речник
д да даI даII давт давꙑдовъ давꙑдъ давьць даже даж дал҄е далее далматьскъ далъманѹтаньскъ дальманѹфаньскъ дальн҄ далꙗ дамасковъ дамаскъ дамащѣннъ дамꙗнъ данлъ данлъ дань дань дара дарт даровань дароват даръ дарьствоват дас датанъ дател҄ь дат дафнъ даꙗнь даꙗт даѵдъ, даудъ двгнѫт двгнѫт сѧ двжат сѧ двжень двжмъ двжѫще сѩ двꙃат двꙃат сѧ дворъ двьрь двьрьнкъ двьрьнца двьрьцѧ дебельство дебрѣ девьтероном девѧтꙑ девѧть девѧтьнадесѧтьнꙑ декапельскъ декаполтьскъ декаполѣ декапол҄ь декапольскъ дек҄ декꙙмбръ декѧбр҄ь делмат демонъ демоньскъ демѹньскъ деніцѩ день деньнца деньнъ дест дест сѧ деснца деснъ десѧтна десѧтстрѹньнъ десѧторо десѧтꙑ десѧть десѧтьстрѹньнъ деш джевьнъ двт сѧ дво двъ двь двьно двьнъ двьꙗ ддрагъма дмтр дмꙗнъ дмос дмофлъ дна днар днаронъ днар҄ь додоръ додѹмъ додѵмъ доклтꙗнъ доклтꙗн҄ь домд донс донсъ донѵсъ доскоръ дптѹха дра дрѣ дꙗ дꙗволовъ дꙗволъ дꙗвол҄ь дꙗконса дꙗконъ дꙗконьство дꙗкъ дꙗпсалма длань длъгъ длъжьнкъ длъжьнъ дльго дльгослѹжь дльгота дльготрьпѣлвъ дльготрьпѣль дльготрьпѣнь дльготрьпѣт дльгъ днесъ до до добл҄е добл҄есть добл҄естьнъ добл҄ь добл҄ьно добл҄ьство добро добро добровонь добровъгодьнъ доброгласьнъ доброговѣнъ доброговѣнь добродарьствьнъ добродрьꙁостьнъ добродѣтѣль добродѣтѣльнъ добродѣꙗнъ добродѣꙗнь добродѣꙗт доброльнъ доброобраꙁьнъ добропобѣдьнъ добропомощьнца добропотрѣбьнъ добропрмат доброраꙁѹмвѣ доброраꙁѹмвъ доброродьнъ доброродьство доброродь добрость добросътвор҄ень доброта добротворт доброьствъ доброьсть доброьстьнъ доброьсть добрѣ добръ добꙑвань добꙑѩ добь добь добьсть довест доводтел҄ь доволъ довольно довольнъ довѣдѣт довьлѣт довьлѣт сѧ довьльнъ довьльство дождь дож дожьдат доꙁьрѣт додеже дожде дождеже доже докъ долца дотI дотII докапелꙗ докол доколѣ доколѣ долѹ долѣ дольн҄ дома домашьн҄ домащьн҄ доменъ доместкъ домет дометꙗнъI дометꙗнъII домнъ домов домовтъ домовьнъ доможвьць домъ домꙑслт [сѧ] домꙑшлꙗт сѧ домьннъ дон҄елже дон҄елѣже донест донꙑнѣ дон҄ьде дон҄ьдеже дон҄ьжде дон҄ьждеже допаст допоꙁдѣ дормедонтъ дородоментъ дорѹмѣдонтъ досадтел҄ь досадт досаждат досаждень досел доселѣ достат достгнѫт достоно достоновѣрьнъ достонѣ достонъ достоньно достоньнъ достоньство достоꙗнъ достоꙗнь достоꙗт досьде досѧщ дотещ дотолѣ доходт дохъторъ дошьсть драгъ драгъма древл҄е древл҄ьн҄ь дробт дробьнъ дрождьѩ дрѹга дрѹгоц дрѹго дрѹгъI дрѹгъII дрѹжна дрѹжьба дрѹжьн҄ь дрѣво дрѣводѣлꙗ дрѣвѣнъ дрѣвьнъ дрѣмань дрьва дрьжава дрьжавьнъ дрьжань дрьжат дрьжат сѧ дрьꙁат дрьꙁновл҄ень дрьꙁнѫт дрьꙁо дрьꙁоват дрьꙁость дрьꙁѣ дрьꙁъ дрьколь дрѧꙁга дрѧꙁда дрѧселоват дрѧселъ дрѧхлъ дрѧхльство дрѫгъ дрѫень дѹждевъ дѹксовъ дѹксъ дѹнавъ дѹновень дѹнѫт дѹпна дѹхат дѹховьнъ дѹхъ дѹша дѹшевьнъ дѹшегѹбьнъ дѹшепагѹбьнъ дѹшетьлѣньнъ дѹшеѹспѣшьнъ дѹшьнъ дѣва дѣваꙗ дѣвествънъ дѣвца дѣвь дѣвьскъ дѣвьство дѣвьствьнъ дѣдъ дѣство дѣствоват дѣствьнъ дѣлалꙗ дѣлань дѣлател҄ь дѣлат дѣлтел҄ь дѣлт дѣло дѣломѣрьнъ дѣльма дѣльнкъ дѣльнца дѣлꙗ дѣтI дѣтII дѣтщь дѣтогѹбл҄ень дѣтѣль дѣтьскъ дѣѣш дѣꙗнь дѣꙗт дѣꙗт сѧ дѣш дъва дъвадесѧтьнꙑ дъвашьд дъводесѧтьнъ дъводѹшь дъво дъвопомосттъ дъвонадесѧтелѹьнъ дъждевъ дъждевьнъ дъждт дъждь дъждьнъ дъна дъска дъхновеньі дъхнѫт дъхъторъ дъщ дъщца дꙑмъ дꙑхань дꙑхат дьбрь дьмтръ дьнапръ дьневьнъ дьнесьн҄ дьнешьн҄ дьнь дьньнца дьньнъ дьньсь дьньсьн҄ дьньшьн҄ дьньѭ дьрань дьрат дѧснꙑ дѫбрава дѫбравьнъ дѫброва дѫбровьнъ дѫбъ дѫбь дѫт дѫт сѧ