Старобългарски речник
домꙑшлꙗт сѧ 
домꙑшлꙗт сѧ -домꙑшлꙗѭ сѧ -домꙑшлꙗш сѧ несв не домꙑшлꙗт сѧ διαπορέω, ἀγνοέω Недоумявам, не разбирам, не се досещам слꙑша же родъ етврътовластецъ. бꙑваѭштаа отъ него вьсѣ. ꙇ не домꙑшлѣаше сѧ ꙁане глаглъ бѣ отъ етеръ. ѣко оанъ въста отъ мрътвꙑхъ М Лк 9.7 З не домꙑшлѣахѫ же сѧ крста. побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште прікладъ К 11а 13 не домꙑшлѣахѫ же сѧ раꙁбоінікъ съ хмь распінаѭште. ꙇ творѧште ꙇ проповѣдатель К 11а 19—20 Изч М З К Нвб домишлявам се [си] диал остар ВА НГер МлБТР Срв домишляр ’който обмисля, замисля нещо’ м диал МлБТР БТР ДА Домишляров ФИ Домишлярски ФИ СтИл, РЛФИ