Старобългарски речник
дꙗконъ 
дꙗконъ м Дякон, църковен служител, помощник на свещеника стѹю мⷱ҇кѹ теофла дакона А 141а 11 повелѣ вратарѹ прꙁъват дꙗкона флеа С 244.14 дꙗконе флеа. вдш двѧѧ сѧ коꙁꙑ  лен С 224.16 Изч А С От гр διάκονος, διάκων даконъ Нвб диякон църк остар ВА дякон църк ОА ВА АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Дяконово МИ ПК,Пр. в им Дяконов ФИ СтИл,РЛФИ