Старобългарски речник
декѧбр҄ь 
декѧбр҄ь -ꙗ м Месец декември мⷺца деⷦ҇ а҃ А 127b 16 Срв. У2а 16 мⷺца деⷦ҇ ҃б҃ А 132b 2 мⷺца декѩⷠ҇ г҃ А 127b 20 Срв. СК134а 19 щ слѹжб ... д҃ декѧбрѣ Е 24б 13 свꙙтꙑ отꙿць нашъ сава въ мрѣ ѹсьпе. мѣсꙙца декꙙмбра въ е҃ С 295.9 мѣсꙙца дек҄ꙙбра въ ѕ҃ дьнь. памѧть мъ творꙙште С 538.29 А СК У Е С От гр Δεκέμβριος декꙙбръ декꙙмбръ Нвб декабър остар ВА Срв декември ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ