Старобългарски речник
дест сѧ 
дест сѧ -дешѫ сѧ -десш сѧ несв Действам, проявявам се прсно бо нꙶ҇ъ жв. въ съмрътъ прѣдаемъ сѧ. ꙇса рад. да  жвотъ с хвъ автъ сѧ въ мрътвьнѣ плът наше. тѣмьже ꙋбо съмръть въ васъ десѧтъ сѧ [!] а жвотъ въ васъ СЕ 17r 16—17 Изч СЕ Гр ἐνεργέομαι Нвб Ø