Старобългарски речник
даже 
даже съюз даже не, прѣжде даже [не], прьвѣ даже не πρίν + Infinitivus, πρὸ τοῦ + Infinitivus, πρίν, πρὶν ἣ ἄν Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: преди да, докато не васлскъ рее. дѣмъ ѹбо братꙗ моꙗ въкѹпѣ. даже не прдетъ въ команъ вовода С 16.20 магнъ же ... повелѣ горьшꙙ въꙁложт на н҄ь ранꙑ. да вь тѣхъ ѹмьретъ даже не прдетъ кононъ С 47.7—8 алеѯандре пожьр. даже не бѫдеш въ сковрадѣ.  нꙿтоже т ѹспѣтъ С 157.20 съдѣтелю вꙿсѣмъ ... даж до конꙿца не погꙑбнѫ сп мѧ СЕ 84а 5—6 Срв. СЕ83b 21 ѣко вь сьѭ ношть прѣжде даже кокотъ не въꙁгластъ . тр кратꙑ отъвръжеш сѧ мене М Мт 26.34 З А СК сънд прѣжде даже не ѹмьретъ отроѧ мое М Йо 4.49 З ослаб мі да поіѭ. прѣжде даже не отідѫ і къ томѹ не бѫдѫ СП 38.14 прѣжде даже не раꙁѹмѣѭтъ трънѣ вашего рамѣна. ѣко жівꙑ ї ѣко въ гнѣвъ пожъретъ вꙑ СП 57.10 даѩ вꙿсѣмъ прошенѣ. прѣжде даже не просѧтъ СЕ 61b 14 не остав насъ. прѣжде даже не въꙁвратмъ сѧ вь ꙁемлѭ СЕ 62b 6 ꙇ бѣаше емѹ отъвѣштано дхмь стꙑмь. не вдѣт съмрът прѣжде даже вдтъ ха гнѣ М Лк 2.26 З А СК Б пръвѣе даже не съмѣрхъ сѩ аꙁъ прѣгрѣшхъ. сего рад слово твое съхранхъ СП 118.67 М З А СК Б СП СЕ С даж Нвб даже ОА ВА Дюв МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА