Старобългарски речник
дльготрьпѣнь 
дльготрьпѣнь -ꙗ ср Голямо, неизчерпаемо търпение; дълготърпение, великодушие, снизходителност пода м съ длъготръпѣнмъ.  простомъ срьдьцемъ. нарее тꙙ гъ патрархѹ бꙑт. свꙙтѣ црькв сво С 122.14 отъда [вноградъ] дѣлател҄емъ  отде.  сьде вьвѣрвъ отде. да ѹвѣс го длъготрьпѣн С 376.15 Изч С Калка от гр μακροϑυμία длъготрьпѣн длъготръпѣн Нвб дълготърпение книж Бот ЕтМл МлБТР БТР РБЕ