Старобългарски речник
доброраꙁѹмвъ 
доброраꙁѹмвъ -ꙑ прил Благоразумен. г лагола мъ платъ помѣте вꙑ .  по ꙁаконѹ вашемѹ сѫдте. доброраꙁѹмвъ сѫд отълож тꙙжесть на ждовъскꙑ главꙑ С 433.6 Изч С Калка от гр εὐγνώμων Нвб доброразумен остар ВА