Старобългарски речник
добꙑвань 
добꙑвань -ꙗ ср Придобиване на потомство помлѹ г сѧ домъ  скотъ хъ денъ  нощъ...  добъванѣ хъ помолмъ тꙙ г  младенъцꙙ.  скотъ Изч ПДМол добъван Нвб Срв добиване, добив м ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА