Старобългарски речник
дьньнъ 
дьньнъ -ꙑ прил 1. Дневен, свързан с деня же бо  вдѣ га посрѣдѹ всꙙшта.  вьсь мръ трꙙсѫштъ сꙙ страхомь.  сльньце лютоѭ покрвамо сꙙ жел҄еѭ. дьньнꙑ же свѣтъ бѣжꙙшть С 426.23 посъланъ свѣтло въꙁвѣштаѧ слъньце правьдьно. посъланъ бꙑстъ ѹтро дꙑ прѣдъ свѣтомъ дьньнꙑм С 244.24 2. Всекидневен, ежедневен т отд въ горꙑ пѹстꙑѩ. вь дрѣво еже не твортъ сѣмен. тамо вꙑ естъ далъ гь. денънѫѭ пщѭ СЕ 59b 2—3 Изч СЕ С Гр τῆς ἡμέρας καϑημερινός денънъ Нвб дѐнен диал ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтБАН РРОДД ДА