Старобългарски речник
двꙃат сѧ 
двꙃат сѧ -двжѫ сѧ -двжеш сѧ несв 1. Движа се о томь ѹбо жвѫште  двжѫште сꙙ. ѹвѣштате сꙙ же мене мого прꙁъван. не моѧ рад немошт. ꙁатъкнѫт слѹхъ вашхъ С 532.25 Образно.  многа ѣрость ꙁвѣрінъска двжааше сꙙ. отъ неправедънꙑхъ на благовѣрьнꙑѧ С 85.10 2. Създавам си грижи, безпокоя се посъла къ немѹ дрѹгꙑ сътьн҄къ глѧ емѹ. г не двж сѧ. нѣсмъ бо (до)стонъ да подъ кровъ мо въндеш М Лк 7.6 З А СК М З А СК С Гр κινέομαι σκύλλομαι двꙁат сѧ Нвб движа се ОА ВА Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ