Старобългарски речник
дꙗволъ 
дꙗволъ м Дявол, сатана, зъл дух тъгда поѩтъ і дꙗволъ вь стъꙇ градъ. ꙇ постав і на крлѣ цръкꙿвьнѣемъ З Мт 4.5 А СК Б ꙇдѣте отъ мене проклѧт въ огнъ вѣнꙑ. ѹготованꙑ дѣволѹ  анћломъ его М Мт 25.41 З, А, СК. Срв. СЕ55b 6, С4.14 вьꙁведенъ бъⷭ҇ с. дхмъ въ пѹстꙑнѭ скѹстъ сѧ отъ дѣвола А Мт 4.1 СК поставі на нъ грѣшьніка.  дьѣволъ да станетъ о деснѫѫ его СП 108.6  тѧ вꙿсемѹ ꙁълѹ въставтелѣ дѣволе ... ꙁаклнаѭ тѧ дше нестꙑ СЕ 55а 11 тꙑ ꙁапрѣт нꙑнѣ. вьгнѣждьшюмѹ сѧ въ рабъ тво. протвьнааго дѣвола СЕ 56а 14 ꙇбо тогда. егда пріѩтъ тѣло іюда. въскоі въ нь дьѣволъ К 8а 33 прстѫп дꙗволъ.  ѹподобвъ сꙙ ꙁмї прѣльст ѭ С 9.14 многоглавънꙑ же  многообраꙁънꙑ ꙁм. дꙗволъ С 186.13 вѣдѣ  аꙁъ ꙗко отъврьже сꙙ дьꙗвола С 265.23 дрѣвомъ прѣбра адам дꙗволъ. кръстомъ ѹдолѣ дꙗволѹ хс С 489.19  дꙗволъ же прѣобраꙁѹетъ сѧ въ ангела свѣтъла Х II Аа 21 а дѣволъ ꙁоветъ гѫсльм  плѧсьц пѣсм непрѣꙁннам Р II 4.23—24 ненавдѧ ка дьѣволъ Р II 4.33 М З А СК Б У СП СЕ К С Р Х От гр διάβολος Превежда и гр. σατανᾶς дьꙗволъ дѣволъ Нвб дявол ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА диавол МлБТР гявол диал НГер ДА