Старобългарски речник
дрѣво 
дрѣво -дрѣвесе ср 1. Растящо дърво тако вьсѣко дрѣво добро. плодꙑ добрꙑ твортъ. а ꙁъло дрѣво плодꙑ ꙁълꙑ твортъ М Мт 7.17 З, А.Срв. Мт 7.18 М З А вьсѣко бо дрѣво отъ плода своего поꙁнаатъ сѧ. не от трънѣ бо ешѫтъ смокъв М Лк 6.44 З юже бо сѣкъра пр корен дрѣва лежїтъ. вꙿсѣко ѹбо дрѣво. еже не творіть плода добра. посѣкаемо бъваетъ  въ огнъ въмѣтаемо А Мт 3.10 въꙁдрадѹѭтъ сѩ полѣ. ї вьсѣ ѣже въ ніхъ сѫтъ. тогда въꙁдрадѹѭтъ сѩ вьсѣ дрѣва дѫбровьнаѣ СП 95.12 ѡтдѣте въ пѹстꙑѩ горꙑ. вь дрѣва неплодънаа СЕ 59b 12 въꙁдраст ѣ. слоѭ стааго твоего дха. ꙇ ѹмнож жта ꙁем. ꙇ дрѣва сельнаа блⷢ҇аслов СЕ 12b 15 2. Дървен материал с бо боꙁ ѧже мѣнш. камен  дрѣво  мѣдь  желѣꙁа сѫтъ С 177.2 же сѫтъ дѣла рѫкѹ ловѣьскѹ. отъ камен  отъ дрѣва творен С 49.27 Прен.Дървеният кръст, на който е бил разпънат Христос. мⷺца сепⷠ҇ в҃ і҃. въ поклонене еⷭ҇нѹмѹ дрѣво А 117а 1 поклонене ьстьнаго дрѣва СК 127а 1 не помніші л гвоꙁді. ꙁабꙑлъ л есі болѣꙁнь. ѣко въ цркві сѧ молѧ. не на дрѣвѣ лі вісѧ моліші К 11а 30 3. Пръчка, тояга, кол въ то врѣмꙙ вь н҄еже сꙙ прѣда. гда прдошꙙ на н҄ь сь дрѣвесꙑ  съ свѣштам С 412.12 антоннъ рее. въкопавъше етꙑр дрѣвеса.  протꙙгъше по дрѣвесемъ првꙙжате  твръдо. да протꙙжемъ дрѣвесꙑ съкрѹштъ сꙙ.  пожьретъ. л обламъ ѹмретъ ꙁьлѣ С 158.29  повелѣ аурлꙗнъ прнест дрѣво велко ...  рее. првꙙжате паула на н҄емь С 12.18 М З А СК Е СП СЕ К С Гр δένδρον ξύλον ἴκριον Нвб дря̀во диал НГер МлБТР ДА древо диал МлБТР дръ̀во диал ОА ВА Дюв НГер МлБТР ДА дърво̀ ОА ВА АК Бот НТ ЕтМл ЕтБАН МлБТР БТР АР РБЕ ДА