Старобългарски речник
дво 
дво -двесе ср Чудо, нещо учудващо, смайващо помѩнѣте юдеса его ѣже сътвор. дівеса его  сѫдъбъвꙑ ѹстъ его СП 104.5 Изч СП Гр τέρας діво Нвб Срв дивност ж дивя се св дивен прил ОА РБЕ