Старобългарски речник
двт сѧ 
двт сѧ -двлѭ сѧ -двш сѧ несв Чудя се, учудвам се, удивлявам се, изумен съм ꙇс же к томѹ несоже не отъвѣшта. ѣко двт сѧ платов М Мк 15.5 З не дв сѧ ѣко рѣхъ т. подобаатъ вамъ родт сѧ съ вꙑше М Йо 3.7А двлѣхѫ сѧ народ о ѹен его М Мт 7.28 З А СК ꙇ дв сѧ ꙁа невѣръство хъ М Мк 6.6 З ѹжасаахѫ сѧ вьс ... о раꙁѹмѣ  о отъвѣтѣхъ его ꙇ вдѣвъша  двсте сѧ М Лк 2.48 З А СК Б двлѣахѫ сѧ вьс о вел бж М Лк 9.43 З А СК црꙇ ꙁемн собьрашѩ сѧ ... т відѣвъше тако двішѩ сѩ съмѩсѩ сѩ ... трепетъ прѩтъ ѩ СП 47.6 мꙿногоестънѹмѹ мен твоемѹ. двмъ сѧ СЕ 1а 6  вꙿсѧ слꙑ нбсънꙑѩ двшѧ сѧ въпльщьша сѧ ба вдѧще съмѣренемь СЕ 53а 6  дввъше сꙙ ѹжасосꙙ сꙙ ѣко не врѣд го нкакоже таковаꙗ мѫка С 268.30 додошꙙ копаѭште до съсѫдъ крьажьнꙑхъ ...  двлѣхѫ сꙙ помꙑшлꙗѭште ꙿто се бѫдетъ С 52.14  дввъше сꙙ бꙑвъшѹѹмѹ славьꙗхѫ ба С 551.8 вьс же мѫжа жтю двꙙште сꙙ к н҄емѹ сьбраахѫ сꙙ С 514.14 М З А СК Б ЗП СП СЕ С Гр ϑαυμάζω ἐκπλήσσομαι καταπλήσσομαι ἐξίσταμαι ξενίζομαι Нвб дивя се ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА