Старобългарски речник
двжень 
двжень -ꙗ ср 1. Движение, раздвижване, задвижване въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштхъ. слѣпъ хромъ сѹхъ. аѭщхъ двженѣ водѣ М Йо 5.3 З А 2. Подвижничество, подвизи ѡбьходтъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне СЕ 88а 12 Изч М З А СЕ Гр κίνησις двжен Нвб движение ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА движенье остар ВА