Старобългарски речник
дѹксъ 
дѹксъ м Дукс — в нач. на V в. върховен представител на военната власт на територията на пограничните окръзи прде дѹѯъ отъ к҄есарѧ С 72.18 ставꙿшемꙿ же мъ прѣдъ воводѫ  дѹкꙿсомъ. вьꙁьрѣвъ на н҄ꙙ дѹксъ глагола ... бѫдетъ же вамъ отъ мене ьсть велка С 73.18, 19 тъгда дѹкꙿсъ повелѣ С 74.1 Срв.С 75.11 глава доꙗвол҄ѣ тꙑ с агрколау. а опашь лсꙗ дѹкꙿсъ. же съ тобоѭ ва оба слѹꙁѣ сотоннѣ С 74.30 тр сѫтъ пакост дѣѭште намъ. сотона  дѹѯъ  вовода С 74.12 раꙁгнѣвавъ же сꙙ дѹкꙿсъ С 74.12 Изч С Гр δούξ дѹѯъ Нвб дукс ОА ВА РБЕ РРОДД