Старобългарски речник
дрѣвѣнъ 
дрѣвѣнъ -ꙑ прил Направен от дърво, дървен понеже съмръть древле. дрѣвѣнъ жеꙁлъ прімъші ска рода К 10а 33 Образно. дрѣвѣнꙑ врѣдъ на съпасъ прѣложвъ С 430.21 дрѣвѣно масло ἔλαιον Зехтин, маслиново масло, дървено масло мѣше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ. вно  масло дрѣвѣно.  младꙑ сꙑрꙑ  аца С 291.7  вьꙁлꙗ масло то дрѣвѣно на главѫ господьн҄ѫ С 408.11—12 н самѹл҄ь же цѣсаремъ отьць масломъ дрѣвѣнꙑмъ поꙁнаваѧ недостона. н соломѡнъ. прѣмѫдрꙑ. же ножемъ обл ꙁаꙁора лъжꙙ С 238. 20—21 Изч К С Гр ξύλον τοῦ ξύλου Нвб древен диал остар ЕтБАН Срв дръвен диал остар ВА Дюв НГер дървен ОА ВА АК Бот НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ