Старобългарски речник
десѧтна 
десѧтна -ꙑ ж десѧтнѫ даꙗт ἀποδεκατεύω Давам десятък от доходите си като данък нъ горе вамъ фарсѣемъ ѣко десѧтнѫ даате отъ мѧтꙑ М Лк 11.42 З десѧтнѫ даꙗт вьсего елко пртѧжѭ М Лк 18.12 Изч М З А СК Нвб Срв деся̀тина остар Дюв десетнина ВА