Старобългарски речник
доскоръ 
доскоръ м МИ Диоскор — име на местност, спомената в словото за мъчението на св. Василиск от Супрасълския сборник ведошꙙ же  ꙁ града  ѹсѣкꙿнѫшꙙ . на мѣстѣ нарцамѣ доскоръ С 23.17 Изч С Гр Διόσκορος