Старобългарски речник
дрѧселъ 
дрѧселъ -ꙑ прил дрѧселъ бꙑт στυγνάζω, ἵσταμαι σκυϑρωπός Натъжа се, опечаля се ѡнъ же дрѧселъ бꙑвъ о словесе. отде скръбѧ З Мк 10.22 ьто сѫтъ словеса с. о нхъже сътѧꙁаета сѧ къ себѣ ꙇдѫшта. ꙇ еста дрѧсела З Лк 24.17А Изч З А Нвб Ø