Старобългарски речник
доселѣ 
доселѣ нареч Досега, до днес, до този момент ѡтъ дьн же оана кръсттелѣ до селѣ. цсрстве (небеское) нѫдтъ сѧ. ꙇ нѫждънц в(ъсхꙑ) таѭтъ е М Мт 11.12 З А СК бѫдетъ бо тогда скрьбь велѣ. ѣкаже нѣстъ бꙑла отъ наꙙла въсего мра до селѣ М Мт 24.21 З А СК до селѣ не проссте несоже въ мѧ мое. просте  прмете. да радостъ ваша сплънена бѫдетъ М Йо 16.24 З А СК гꙇ бже ... сътворе нбо  ꙁемл҄ѭ ... ꙇ доселѣ. повелѣнемь пщѭ вꙿсе плът. подаваѩ СЕ 12b 7 ꙁнамена мꙙ слоѭ бога твого ... доселѣ бо прѣлштаахъ сꙙ. надѣѧ сꙙ на капшта.  на ꙁвѣр сѧ С 230.23 то се сътворсте. оставвъше мꙙ доселѣ а аꙁъ ождаѭ васъ С 32.13 с въ колцѣ мраꙁѣ сѫште доселѣ жв сѫтъ С 78.8 доселѣ нꙑнѣ μέχρι τοῦ νῦν И досега, до ден днешен досел нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ страхъ стааго конона въ вьсе то странѣ С 40.4 М З А СК СЕ С Гр ἕως ἄρτι ἕως τοῦ νῦν ἕως τούτου μέχρι [τοῦ] νῦν μέχρι τῆς δεῦρο ἄχρι τοῦ νῦν μέχρις οὗ досел до селѣ Нвб доселе остар ВА