Старобългарски речник
донꙑнѣ 
донꙑнѣ нареч До този момент, досега бъ мо імъже наѹі мѩ. отъ юності моеѩ і донꙑнѣ въꙁвѣштѫ юдеса твоѣ СП 70.17 дож  донꙑнѣ ἕως καὶ νῦν Чак досега, до този момент  гѹмен сътворшꙙ праꙁдьнкъ велкъ. дръжꙙтъ же памꙙть свꙙтꙑхъ мошт. дож  до нꙑнꙗ. се стъ свꙙтааго дометꙗ жтіе С 219.23—24 хъже тано дож  до нꙑнꙗ бꙑваатъ дѣло С 274.18 Изч СП С Гр μέχρι νῦν до нꙑнꙗ Нвб донине диал остар ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл БТР РБЕ ДА донѝня диал остар ВА