Старобългарски речник
дъхнѫт 
дъхнѫт -дъхнѫ -дъхнеш св За вятър — духна, завея дъхнетъ дхъ его ( пот)екѫтъ водꙑ СП 147.7 Изч СП Гр πνέω Нвб дъхна ОА ВА НГер ЕтМл РБЕ ДА