Старобългарски речник
доброьстьнъ 
доброьстьнъ -ꙑ прил Благочестив, набожен ꙗко тѣмъ доброьстънꙑмъ сповѣданмъ. съпасен ловѣьско състоть сꙙ С 207.28 боьстꙗ же обраꙁъ от дъвоего сего състотъ сѧ. ѹен доброестънꙑ  дѣан благꙑ Х II Вб 1 Като същ. доброьстьнꙑ м ед ὁ εὐσεβής Благочестив, набожен човек въшъдъ ѹбо въ антохскꙑ градъ. доброьстънꙑѧ гонꙗаше С 214.15—16 нъ сѣ оставвъ же беꙁбожьнꙑхъ тѣхъ. на доброьстьнꙑѧ вьꙁбѣшен ... въꙁвраштѫ сꙙ С 217.15 Изч С Х Гр εὐσεβής доброестънъ Нвб доброчестен остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА доброчестний остар ВА НГер Срв доброчест остар ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА