Старобългарски речник
дамасковъ 
дамасковъ прил притеж МИ Дамасков, който се отнася до Дамаск мⷺ҇ца октоⷠ҇ а҃ стааⷢ҇ апла ананѩ. еппа дамаскова А 121b 25 Срв. Е38б 3 Изч А Е Гр τῆς Δαμασκοῦ Нвб дамасков ОА