Старобългарски речник
дѣдъ 
дѣдъ м Дядо, прародител еднъ же отъ нхъ блага рода отъ дѣдъ славенъ же племенемъ. васо менемь ... дрѹжнѣ сво рее С 62.25 Изч С Гр πρόγονος Нвб дед диал остар Дюв ДА деда, дяда̀ диал ЕтМл БТР ДА дя̀до, дѐдо ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ ДА гядо ДА Срв Дедини МИ Дединци МИ Дедово МИ Дедовско МИ Дядовско МИ Дядовци МИ ПК,Пр. в им Дедино МИ ВК,Мя Дедово МИ ЙИв,БСМ Дедин дол МИ Дедиле МИ БС,ЕРГ Дедин ФИ Дедински ФИ Дедов ФИ СтИл,РЛФИ