Старобългарски речник
дон҄ьдеже 
дон҄ьдеже нареч съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: 1. Докато не ѣко сѫтъ едн отъ съде стоѩштхъ. ꙇже не мѫтъ въкѹст съмрът. дондеже вдѧтъ цсртве бже М Мк 9.1 З, А, СК.Срв. Лк 9.27 М З А не ꙁдеш отъ тѫдѣ. доньдеже въꙁдас послѣдьн кодрантъ М Мт 5.26 З нкомѹже не повѣдте вдѣнѣ. доньдеже снъ лвскꙑ ꙁ мрътвꙑхъ въскръснетъ М Мт 17.9А не въꙁгластъ кокотъ дьнесь. додеже тр кратꙑ отъвръжеш сѧ мене М Лк 22.34 З Срв.Йо 13.38 М З А  не ꙁнааше еѩ. дондеже роді снъ сво пръвѣнець А Мт 1.25 СК Б амнꙿ глѭ вамъ. ѣко не ммо ꙇдетъ родось. дондеже всѣ с бѫдѫтъ З Мт 24.34 А СК Н бже моі не оставі мене. доньдеже въꙁвѣштѫ мꙑшьцѫ твоѭ родѹ семѹ грѩдѫштюмѹ СП 70.18 2. Докато, дорде, докле сѧд о деснѫѭ мене. дондеже положѫ врагꙑ твоѩ. подъноже ногама твома М Мт 22.44 ЗI А, СК.Срв. Мк 12.36 М, З, А;Лк 20.43 М З кѹплѫ дѣте доньдеже прдѫ М Лк 19.13 З А доньдеже свѣтъ мате. вѣрѹте въ свѣта. да снве свѣтѹ бѫдете М Йо 12.36 З А Б еда могѫтъ сⷩ҇ве браън плакат сѧ. доньдеже съ нм естъ женхъ М Мт 9.15 Срв.Мк 2.19 М, З;Лк 5.34 М З ꙇ прѣпоѣсавъ сѧ слѹж м. доньдеже ѣмъ  пѭ М Лк 17.8 З А нѫ ѹтѣшате себе ... дондеже дъⷩ нарцаетъ сѧ Е 8а 14 поѭ боу моемѹ доідеже есмъ. да насладтъ сѩ емѹ бесѣда моѣ СП 103.33 въмѣрішѩ въ оковехъ ноѕѣ его. желѣꙁо проіде дша его. доідеже проіде слово его СП 104.19 налѩетъ лѫкъ сво додеже ꙁнемогⷮѫꙸ СП 57.8 бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм. додеже додошꙙ мѣста деже бѣ (!) копї старѣшна мъ С 39.22 ꙁатворта  вь темнц ... доньдеже обрашть сꙙ ѹморѫ  С 195.23 да тамо прдѫ. т обѣшѫ сꙙ вꙑ тво. дондеже пршъдъ ꙁвѣсто сътворш їѡсфѹ С 242.12 горе не каѭштмъ сꙙ доньдеже мѫтъ врѣмꙙ С 168.13 повѣсвъ же ꙗ повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ дондеже рѣва наънѫтъ хътѣт ꙁвалт сꙙ на ꙁемьѭ С 114.1 толко же стръганъ бꙑстъ стꙑ бж мѫенкъ. дондеже мꙙса мѹ падошꙙ вьса на ꙁем С 149.21  връвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт. доньдеже погрꙙꙁнетъ трьсте въ пльт го С 270.8 дотолѣ ... дон҄ьдеже ἐπὶ τοσοῦτον ... ἕως οὗ Дотогава... докато дотолѣ же мѫшꙙ . доньдеже ребра го оголшꙙ С 260.12—13 дон҄ьдеже не ἕως οὗ Докато не по стнѣ не благословьѭ го. дондеже не отъстѫптъ мѫдръствованꙗ отълѫвъшхъ сꙙ С 298.27—28 М З А СК Б Н Е СП СЕ С Гр ἕως ἄν ἕως οὗ ἕως ἕως ὅτου ἄχρι οὗ ἄχρις οὗ μέχρις μέχρις οὗ μέχρις ὅτου μέχρι τοῦ + Inf. εν ᾧ ἐφ᾿ ὅσον ὡς ὡς ἔτι ддеже додеже доідеже доꙇдеже Нвб Срв донегде, догде, доде, додето, додека диал ОА РБЕ ДА