Старобългарски речник
дометꙗнъII 
дометꙗнъ [С 215.18; С 217.16] вж домет