Старобългарски речник
добродѣꙗнъ 
добродѣꙗнъ -ꙑ прил Дободетелен, изпълнен с добродетел раꙁлѫене вълагаетъ т. ѡтъ добродѣанꙑ дрѹжнꙑ СЕ 88b 1 дажд емѹ жте благообраꙁъно. жте добродѣано ꙇ неꙁаꙁоръно СЕ 99а 3 Изч СЕ Гр ἐνάρετος добродѣанъ Нвб Срв добродеяние ВА РБЕ