Старобългарски речник
дъждевъ 
дъждевъ -ꙑ прил Дъждовен, на дъжда глѫбнѫ же ꙁемьѧ обрѣтъше.  подъгор потоъно дѹждевꙑхъ водъ С 301.19 аште л же тъ огн҄ь. стѣн҄ь ѱавꙑ. съ небесе пршъств божꙗ огн҄. напо же кѫпнѫ не опал. то ѹбо рееш о правьдѣ ... нъ въ обраꙁѣ дъждевѣ съходꙙшт С 250.27 Изч С Гр ὀμβρομιαῖος τοῦ ὑετοῦ дѹждевъ Нвб дъждев ОА ВА дъждяв Дюв НГер