Старобългарски речник
делмат 
делмат -ꙗ м ЛИ Делматий — име на мъж, споменат в словото за мъчението на св. Александър от Супрасълския сборник делмат же прнкіѱъ прстрашенъ бꙑвъ ... глаголꙙ. то стъ гласъ с С 162.24  покаж беꙁаконьнѹѹмѹ  беꙁбожьнѹѹмѹ анꙿтоннѹ.  делꙿматю ꙗко тꙑ с богъ крьстꙗньскъ С 163.8 Изч С