Старобългарски речник
далъманѹтаньскъ 
далъманѹтаньскъ -ꙑ прил МИ Далманутански, от Далманута — селище на западния бряг на Генисаретското езеро ꙇ аб вълѣꙁъ въ корабъ съ ѹенкꙑ свом. прде въ странꙑ далъманѹтанъскꙑ М Мк 8.10 [в З погр дальманѹфаньскꙑ]. Изч М З Гр τῆς Δαλμανουϑά далъманѹтанъскъ Нвб Ø