Старобългарски речник
добровонь 
добровонь -ꙗ ср Благовоние, благоухание  дшѫ го отъ агг҄елъ прѣмьмѫ.  съ божьствънѫѭ нѣкоторѫѭ хвалоѭ же  добровон҄мъ. на небеса въꙁносмѫ С 296.9 Изч С Калка от гр εὐωδία добровон Нвб добровоние остар МлБТР РБЕ