Старобългарски речник
дьрат 
дьрат -дерѫ -дереш несв 1. Дера, разкъсвам повѣсвъ же ꙗ повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ С 113.30 кнꙙꙁъ же раꙁгнѣвавъ сꙙ повелѣ дърат ꙗ С 183.8 повелѣ же пае дърат  С 161.6—7 Срв. С161.16 деромомъ же свꙙтꙑмъ на многꙑ асꙑ. теен кръвъно отъ стꙑхъ тѣлесъ хъ схождааше С 179.26—27 слѹгамъ же дерѫштамъ ꙗ.  хсѹ обльгъаваѭштѹ мѫкꙑ. не ѹꙗста свꙙтаꙗ болѣꙁн С 183.14 2. Дращя ꙁвѣрꙿ же ѹстрьмьꙗше сꙙ къ манастꙑрѹ ... пршъдъшѹ же мѹ къ манастрѹ.  ногътьм свом двьр дерѫштѹ С 558.23 Изч С Гр ξέω дърат Нвб дера ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР БТР ДА