Старобългарски речник
добрость 
добрость - ж Доброта, честност, почтеност, благочетивост самъ бо їѡсфъ добростѭ своѭ  въꙁдръжанмъ. въ отьѫ добрость бѣ облѣенъ С 365.7, 9 нъ мѫжа вдѣвъше  доброст го. поътъше ѹста своꙗ обꙙꙁаша С 386.2 бѣ юда дрѹгꙑ ѹенкъ. рьвьнвꙑ наремъ ... отълѫ сего отъ ного.  оного отъ доброст намѣн юда рьвнвъ С 410.18 Изч С Гр εὐλάβεια ἀρετή διάϑεσις Нвб доброст остар МлБТР