Старобългарски речник
дѣтогѹбл҄ень 
дѣтогѹбл҄ень -ꙗ ср Убиване на деца, детеубийство прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ. въ раꙁбоѩ. вь дѣтогѹбленѣ СЕ 68а 22—23 Изч СЕ дѣтогѹблен Нвб Срв дете и губителство