Старобългарски речник
дон҄ьжде 
дон҄ьжде нареч съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: докато. д а ѹкротіш отъ денъ лютъ. доіжде іꙁдрꙑетъ сѩ грѣшьнѹмѹ ѣма СП 93.13 да ѹвѣштаѭ отъврѣшт сꙙ хрстосова мене. л да мѫтъ го доньжде прведенъ бѫдетъ стꙑ кононъ С 46.21  тгⷪо нꙑнꙗ мл҄ѫтъ вьс ммоходꙙште. ꙙда моꙗ. ѧже пакꙑ раждаѭ. доньжде сꙙ обраꙁ хс въ васъ С 134.30 сѣн крлѹ твою надѣѭ сꙙ. докол. доньжде мнетъ беꙁакон мо С 353.27—28 вдмо бо прѣбꙑвааше сь н҄мь дожде ст сꙙ.  їсплънь бꙑстъ стааго дха С 25.16  подъпалт мѹ рѣво  ребра. доньжде пльть мѹ акꙑ воскъ съжежена бꙑвъш растеетъ сꙙ С 153.1—2 дон҄ьжде прѣжде εἰ μὴ πρότερον Докато не не матъ прѣт на онѫ странѫ. доньжде прѣжде сповѣстъ мꙙ га мого їс хса С 151.30—152.1 Изч СП С Гр πρὸ τοῦ + Inf. ἔως οὗ ἕως ἕως ὅτε дожде доіжде Нвб Вж. при дон҄ьдеже