Старобългарски речник
дон҄елѣже 
дон҄елѣже нареч съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: докато  прѣпоꙗсавъ сꙙ слѹжть м донелѣже ꙗмь  пѭ СК Лк 17.8 толма же беꙁбожьн т меташꙙ камен на правьдьнка. дон҄елѣже напльншꙙ пештерѫ каменꙗ С 216.28 Изч СК С Гр ἔως ὤστε донелѣже Нвб Срв донегде ОА РБЕ ДА