Старобългарски речник
дꙗпсалма 
дꙗпсалма -ꙑ ж Диапсалма — указание за музикалното изпълнение на псалмите в края на определени раздели от псалтирния текст  праведъніці вьꙁвеселѩтъ сѩ. дⷺ҇псⷧ҇а. ꙇ вьꙁдрадѹѭтъ сѩ прѣдъ бмъ СП 80b 11 ї просвѣті лце твое на нꙑ і спені бѫдемъ діѣпъсалма СП 107b 18—19 СП От гр διάψαλμα дѣпсалъма діѣпъсалма Нвб Срв псалм м псалом м ОА ВА