Старобългарски речник
днар҄ь 
днар҄ь -ꙗ м Динар — сребърна римска монета, равна на 10, а по–късно на 16 аса. Съдържа 4.55 г сребро. Начало на сечене — 269 г. пр. н. е еднъ бѣ длъженъ пѧтѭ сотъ днарь М Лк 7.41 З А пото се муро не бꙑстъ продано на трехъ сьтѣхъ днархъ С 425.21 да муромъ же стъ раꙁль вонꙗм ѹстроно.  хꙑтростѭ съкѹпьно. трьмь сътомъ сьцѣн днаремъ С 425.24 Изч М З А С От гр δηνάριον Нвб динар ОА ВА НТ Дюв ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА динарий остар ВА