Старобългарски речник
ддрагъма 
ддрагъма -ꙑ ж Дидрагма — сребърна гръцка монета на стойност две драхми прстѫпшѧ премлѭще ддрагма. къ петров М Мт 17.24 ЗI А СК ѹтель вашъ не даетъ л ддрагма М Мт 17.24 Изч. М, З, А, СК. От гр ЗI А СК. Изч. МЗ З А СК От гр τὸ δίδραχμον ддрагма Нвб Срв драхма ОА РБЕ