Старобългарски речник
драгъма 
драгъма -ꙑ ж Драхма — старогръцка парична единица. Съдържание — отначало 4.24 г сребро, по–късно 4.32 г. Начало на сеченето — VI в. пр. н. е л каѣ жена мѫшт десѧтъ драгмъ. аште погѹбтъ драгмѫ еднѫ. не въжѕаатъ л свѣтльнка ... ꙇ штетъ прлежьно доньдеже обрѧштетъ М Лк 15.8 З радѹте сѧ съ мъноѭ. ѣко обрѣтъ драгмѫ ѭже погѹбхъ М Лк 15.9 З.Срв. СЕ 84а 15, СЕ85b 12—13 Изч М З СЕ От гр δραχμή драгма Нвб Срв драхма ОА ВА Бот МлБТР ЕтБАН БТР АР