Старобългарски речник
дѣлань 
дѣлань -ꙗ ср Дело, работа ꙁіде лкъ на дѣло свое.  на дѣланьѣ своѣ до веера СП 103.23 съходѩщеі вь море корабліхъ. творѩщеі дѣланьѣ въ водахъ многахъ СП 106.23 дат дѣлань ἐργασίαν δίδωμι Дам си труд, постарая се егда бо грѧдеш съ сѫпьремь твомъ къ кьнѧѕѹ. на пѫт даждъ дѣлане ꙁбꙑт отъ него М Лк 12.58 Изч М З СП Гр ἐργασία дѣлане Нвб делание книж остар ВА