Старобългарски речник
девѧтꙑ 
девѧтꙑ числ ред Девети по ред, който стои на девето място тъма бꙑстъ по вьсе ꙁем. до девѧтꙑѩ годнꙑ М Мт 27.45 З, А. Срв.Мк 15.33 М, З;Лк 23.44 М З А ꙇ въ девѧтѫѭ годнѫ въꙁъп съ гласомь велемь М Мк 15.34 З. Срв.Мт 27.46 М З А въ шестѫѭ  въ девѧтѫѭ годнѫ сътвор такожде М Мт 20.5 ЗI А годна бѣ ѣко девѧтаѣ М Йо 1.40 З А егоже юдѣ съвлѣшѧ ... вь девѧтъ асъ СЕ 50а 18 сътворшꙙ же шьств ст ... отъ аса девꙙтааго до свѣта С 60.5 В състава на сл. числ. мѣсꙙца марта въ девꙙтꙑ на десꙙте С 168.28 въ седмьдесꙙтъно  девꙙто лѣто връстꙑ сего їѡанна С 295.7 Изч М З А СЕ С Гр ἔνατος девꙙтꙑ Нвб девети ОА ВА АК НТ МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА девятий остар НГер