Старобългарски речник
домов 
домов нареч Към къщи ꙇ шедъш домов обрѣте отроковцѫ лежѧщѫ на одрѣ  бѣсъ шедъшъ М Мк 7.30 З Изч М З Гр εἰς τὸν οἶκον Нвб Вж. при домъ