Старобългарски речник
доброобраꙁьнъ 
доброобраꙁьнъ -ꙑ прил Благоприличен непосагъшꙗ бо пеетъ сꙙ о г рее же на доброобраꙁьно.  благопрлежьно къ г бе съмѫштенꙗ С 375.27—28 Изч С Калка от гр εὐσχήμων Нвб доброобразен остар ВА МлБТР РБЕ